• Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

  Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

   22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 39
   022 600-191
   022 600-126
   prekrsajnisud.sm@gmail.com

  Matični broj: 08896216 PIB: 106400492

  Predsednik suda
  Zorica Marinković Ilieski

 • Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici, Odeljenje suda u Šidu

  Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

  Odeljenje suda u Šidu

   22240 Šid, Cara Dušana 4
   022 712-723
   022 712-534
   prekrsud.sid@gmail.com

  Predsednik odeljenja
  Vlajko Drenovac
Isključi nasilje