• Прекршајни суд у Сремској Митровици

  Прекршајни суд у Сремској Митровици

   22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 39
   022 600-191
   022 600-126
   prekrsajnisud.sm@gmail.com

  Матични број: 08896216 ПИБ: 106400492

  Председник суда
  Зорица Маринковић Илиески

 • Прекршајни суд у Сремској Митровици, Одељење суда у Шиду

  Прекршајни суд у Сремској Митровици

  Одељење суда у Шиду

   22240 Шид, Цара Душана 4
   022 712-723
   022 712-534
   prekrsud.sid@gmail.com

  Заменик председника суда
  Влајко Дреновац
Искључи насиље