Održan sastanak predstavnika prekršajnih sudova sa područja sremskog okruga, predstavnika Prekršajnog apelacionog suda i inspekcijskih službi

18.11.2016. godine, Sremska Mitrovica

Dana 18.11.2016. godine u Gradskoj kući, u svečanoj sali, u Sremskoj Mitrovici održan je sastanak predstavnika prekršajnih sudova sa područja sremskog okruga i predstavnika Prekršajnog apelacinog suda, sudije Mirjane Tukar, sa predstavnicima okruga, grada i opština sa ove teritorije, nadležnim za posebne inspekcijske oblasti i donošenje propisa i odluka, a radi ukazivanja potrebe usklađivanja gradskih i opštinskih odluka i propisa sa Zakonom o prekršajima, dakle najkasnije do 27.02.2017. godine, kao i nadzor po novom Zakonu o javnom redu i miru, u vezi sa zaštitom od buke.