Одржан састанак представника прекршајних судова са подручја сремског округа, представника Прекршајног апелационог суда и инспекцијских служби

18.11.2016. године, Сремска Митровица

Дана 18.11.2016. године у Градској кући, у свечаној сали, у Сремској Митровици одржан је састанак представника прекршајних судова са подручја сремског округа и представника Прекршајног апелациног суда, судије Мирјане Тукар, са представницима округа, града и општина са ове територије, надлежним за посебне инспекцијске области и доношење прописа и одлука, а ради указивања потребе усклађивања градских и општинских одлука и прописа са Законом о прекршајима, дакле најкасније до 27.02.2017. године, као и надзор по новом Закону о јавном реду и миру, у вези са заштитом од буке.