Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici

21.11.2016. godine, Sremska Mitrovica

Dana 21.11.2016.godine sa početkom u 13.00 časova održana je sednica svih sudija Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici sa sledećim dnevnim redom:

- usvajanje Godišnjeg rasporeda poslova Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici za 2017. godinu
- uputstvo za vođenje evidencije koji koje se tiču presuda u kojima se navodi Evropska konvencija i/ili presude Evropskog suda za ljudska prava
- upoznavanje sa dopisom od 09.11.2016.godine
- Program rešavanja starih predmeta i
- razno.