Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Сремској Митровици

21.11.2016. године, Сремска Митровица

Дана 21.11.2016. године са почетком у 13.00 часова одржана је седница свих судија Прекршајног суда у Сремској Митровици са следећим дневним редом:

- усвајање Годишњег распореда послова Прекршајног суда у Сремској Митровици за 2017. годину
- упутство за вођење евиденције који које се тичу пресуда у којима се наводи Европска конвенција и/или пресуде Европског суда за људска права
- упознавање са дописом од 09.11.2016.године
- Програм решавања старих предмета и
- разно.