Одржан састанак у Врховном касационом суду

08.12.2016. године, Београд

Дана 08.12.2016.године у просторијама Врховног касационог суда одржан је састанак запослених у судовима а који су задужени за израду статистичких извештаја, са представницима статистике ради отклањања најчешћих проблема који се јављају приликом израде редовних статистичких извештаја.
Испред Прекршајног суда у Сремској Митровици присуствовале су Светлана Гаџурић-шеф писарнице и Марица Рапоти-радно место на извршним предметима.