Informatori o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 39
PAK: 320202
Matični broj: 08896216
PIB: 106400492

 022 600-191
 022 600-126
 prekrsajnisud.sm@gmail.com

Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 29.01.2019. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 25.01.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 30.01.2017. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 26.01.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 30.01.2015. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 11.06.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 04.02.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 31.01.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 20.01.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici ažuriran 20.01.2011. godine Ms Word Pdf