Информатори о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици


Основни подаци о Прекршајном суду у Сремској Митровици и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Сремској Митровици

 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 39
ПАК: 320202
Матични број: 08896216
ПИБ: 106400492

 022 600-191
 022 600-126
 prekrsajnisud.sm@gmail.com

Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 25.01.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 30.01.2017. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 26.01.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 30.01.2015. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 11.06.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 04.02.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 31.01.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 20.01.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Сремској Митровици ажуриран 20.01.2011. године Ms Word Pdf