Javne nabavke Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici, 2016. godina

U Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici u toku 2016. godine nisu sprovođeni postupci javnih nabavki obzirom da po procenjenoj vrednosti na godišnjem nivou u zbiru svih srodnih dobara čija je nabvka predviđena u 2016. godini prema Planu nabavki za 2016. godinu, je niža od 400.000, te naručioci nisu obavezni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasniku RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015) , u smislu člana 39. stav 2. Zakona o javnim nabavkama.