Kontakti Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici

Prekršajni sud u Sremskoj Mitrovici

 22000 Sremska Mitrovica, Svetog Dimitrija 39
PAK 320202


Matični broj: 08896216
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400492

Sudska uprava

Sekretar suda, Sanja Rogulja Veljanoski

 022 600-105
 prekrsajnisud.sm@gmail.com

Administrativno-tehnički sekretar, Brankica Ivančić

 022 600-191
 022 600-126

Pisarnica

Šef pisarnice, Snežana Gadžurić

 022 600-185

Računovodstvo

Šef računovodstva, Slađana Latković

 022 600-193

Odeljenje suda u Šidu

 22240 Šid, Cara Dušana 4
PAK: 326206


 022 712-723
 022 712-534
 prekrsud.sid@gmail.com