Контакти Прекршајног суда у Сремској Митровици

Прекршајни суд у Сремској Митровици

 22000 Сремска Митровица, Светог Димитрија 39
ПАК 320202


Матични број: 08896216
Порески идентификациони број (ПИБ): 106400492

Судска управа

Секретар суда, Сања Рогуља Вељаноски

 022 600-105
 prekrsajnisud.sm@gmail.com

Административно-технички секретар, Бранкица Иванчић

 022 600-191
 022 600-126

Писарница

Шеф писарнице, Светлана Гаџурић

 022 600-185

Рачуноводство

Шеф рачуноводства, Слађана Латковић

 022 600-193

Одељење суда у Шиду

 22240 Шид, Цара Душана 4
ПАК: 326206


 022 712-723
 022 712-534
 prekrsud.sid@gmail.com