Одељења Прекршајног суда у Сремској Митровици

Одељење суда у Шиду


 22240 Шид, Цара Душана 4
 022 712-723
 022 712-534
 prekrsud.sid@gmail.com