Портпарол Прекршајног суда у Сремској Митровици

Функцију портпарола суда обавља заменик председника суда Миланка Томашевић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Сања Рогуља Вељаноски.

 022 600-105
 prekrsajnisud.sm@gmail.com