Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici


Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Sremskoj Mitrovici za 2017. godinu, 21.11.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici, 14.01.2016. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici, 15.06.2015. godine Ms Word Pdf
Odluka o imenovanju lica za prijem informacija i vođenju postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Prekršajnom sudu u Sremskoj Mitrovici, 05.06.2015. godine Ms Word Pdf