Правилници и акти Прекршајног суда у Сремској Митровици


Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Сремској Митровици за 2017. годину, 21.11.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Сремској Митровици, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Сремској Митровици, 15.06.2015. године Ms Word Pdf
Одлука о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем у Прекршајном суду у Сремској Митровици, 05.06.2015. године Ms Word Pdf