Судије Прекршајног суда у Сремској Митровици


Распоред судија у седишту


1. Зорица Маринковић Илиески, председник суда
2. Миланка Томашевић, заменик председника суда
3. Десанка Обрадовић
4. Ружица Ерак

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Шиду

5. Влајко Дреновац, заменик председника суда
6. Мира Кнежевић